Comfo air 550

TEKNINEN KUVAUS

Comfoair 550 hoitaa ilmanvaihdon taloissa joissa ilmaa vaihdetaan
maksimissaan  l/s. Comfoair 550 ilmanvaihtokoneen EN308-standardin
mukainen lämmön talteenoton hyötysuhde on 92,7%.

• ECM-moottorit energiatehokkuutta ja vaivatonta hallintaa varten
• Automaattinen kesän LTO-ohitus

ESILÄMMITYS

Kun Comfoair 350:een lisätään maapiirillä tai porakaivolla toimiva TMax23
2,5 kW esilämmitysjärjestelmä saadaan laitteen vuosihyötysuhteeksi 92,7%.
TMax23 esilämmittää -26 asteisen ulkoilman 0 - asteiseksi ennen kun
ulkoilma tulee ilmanvaihtokoneelle. Sama järjestelmä ylläpitää
tarvittaessa sisäilman lämpötilan kesällä 23 asteen tuntumassa. Jos
TMax23:ia käytetään kesäviilennykseen tuloilmaputket täytyy eristää.